ตารางเรียน ปฏิทินการศึกษา วันและเวลาลงทะเบียนเรียนค่ะ


มร.30 เทอม 1/56
กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาค 1/2556 (14 - 17 มิ.ย.56)
ปฏิทินการศึกษา
วันและเวลาสอบซ่อมภาค 2 และ S/55
ข้อมูลอื่นๆ สามารถดูรายละเอียดได้ ที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>